İletişim 6349 Sokak No:33 Daire:3 | Bostanlı Gsm : 0506 343 68 00 Tel : 0232 330 63 63

ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

 

36-48 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ


BİLİŞSEL GELİŞİM
 Büyük-küçük, az-çok, açık-kapalı, uzun-kısa kavramlarını ayırt eder
 1’den 10’a kadar sayar
 Birebir eşleme yapar
 Üç küple köprü yapar
 1–10 arası nesneler içinden istenen sayıdaki nesneyi gösterir
 Eksik insan resmine kol ve bacak çizerek tamamlar
 Üç parçalı bul yapı tamamlar
 Renkleri tanır ve eşleştir
 Resmini gördüğü nesneyi tanımlar
 Diz, boyun, kol, bacak gibi bedenin parçalarını gösterir
 Cinsiyetini ayırt eder


DİL GELİŞİMİ
 Kendi kendine şarkı, şiir, tekerleme söyler 
 Yaptığı günlük işlerle ilgili sorulan sorulara cevap verir
 Konuşmalarında sıfatları kullanır
 Konuşmalarında kişi zamirlerini kullanır
 Konuşmalarında yer bildiren ifadeleri kullanır
 Konuşmalarında çoğul eklerini kullanır
 Neden, nasıl, kim gibi sorular sorar
 İki olayı oluş sırasına göre anlatır
 Duygularını sözel olarak ifade eder


PSİKOMOTOR GELİŞİM
 Çember etrafında döner
 Yuvarlanmakta olan topa tekme atar
 Atılan topu yakalar
 Yerde zıplaya topu yakalar
 Hareket halindeki büyük bir topu ayağı ile durdurur
 Parmak ucunda yürür
 Ritme uygun dans eder
 Plastik çivi tahtasına çivi çakar ve söker
 Yuvarlak çizer
 Verilen basit şekilleri makasla keser
 Yumuşak malzemelerle değişik şekiller oluşturur
 Çeşitli malzemelerle baskı yapar
 Sıvıları bir kaptan diğerine boşaltır


SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM
 Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir
 Grup oyunlarına katılır
 Sırasını bekler
 “Lütfen!”, “Teşekkür ederim” gibi nezaket sözcüklerini kullanır
 Duygularını ifade eder


ÖZBAKIM BECERİLERİ 
 Kendi kendine yemek yer
 Düğmesiz ve bağsız giysilerini yardımsız giyer
 Giysilerinin önünü ve arkasını ayırt eder
 Gereksinim duyduğunda bağımsız olarak tuvalete gider
 Burnunu mendile siler
 Kendine ait eşyaları toplar

 

 

48-60 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

 

BİLİŞSEL GELİŞİM
İnsan resmini altı öğeyi içerecek şekilde çizer
 4-8 parçalı bul-yapı tamamlar
 1’den 10’a kadar olan nesneler ile rakamlar arasında ilişki kurar
 Nesneleri ortak özelliklerine (taşıtlar, hayvanlar, büyük/küçük nesneler, ağır/hafif nesneler vb.) sınıflandırır
 1’den 20’ye kadar ezbere sayar
 3’lü 4’lü eşit setleri eşleştirir
 İki yarım daireyi birleştirip tam bir daire yapar
 Baştaki, sondaki ve ortadaki gibi mekansal konumları ayırt eder
 Bir olayı oluş sırasına göre sıralar
 Model olunduğunda 10 küpten kule yapar
 Nesnelerin neden yapıldığını söyler
 ‘Neden?’ sorusuna cevap verir
 Dokuları ayırt eder
 8 rengi isimlendirir
 Renkleri gruplandırır
 Renkleri tonlarına göre sıralar
 Bazı paraları tanır ve isimlendirir
 Kısa süre önce gördüğü resmi hatırlar
 Eksik resimleri modele bakarak tamamlar
 Gösterilen resimle ilgili bir öykü anlatır
 Öyküdeki 5 ana noktayı hatırlar ve tekrarlar
 Neden – sonuç ilişkisi kurar
 Etkinliklere bağlı olarak günün hangi zamanında olduğunu söyler
 Bir nesnenin diğerine göre ağır ya da hafif olduğunu söyler


DİL GELİŞİMİ
 Kendisine verilen üç yönergeyi dinler ve yerine getirir
 Birleşik cümleler kullanır
 Resimdeki saçmalıkları açıklar
 Zıt sözcükler söyler
 Konuşmalarında bağlaç kullanır
 Konuşmalarında sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullanır

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM
 Çizgi üzerinde yürür
 Çift ayakla belli bir uzaklığa atlar
 Çift ayakla sıçrar
 Geri çift ayakla sıçrar
 Tek ayak üzerinde sıçrar
 Tek ayak üzerinde birkaç saniye durur
 Ayak değiştirerek iner çıkar
 Topu kendisine sıçratıp yakalar
 Bisiklete biner ve bisikletle köşeleri döner
 20 cm üzerinden atlar
 Topuk ve ayak uçlarıyla yürür 
 Dokuz blokla kule yapabilir
 Modele bakarak yuvarlak ve kare şeklini çizer
 Çeşitli şekiller çizer ve boyar
 Boncuk, makarna vb. nesneleri ipe dizer


SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM
 Adını–soyadını ve yaşını bilir
 Toplum içinde kendinden beklenen sosyal davranışları sergiler
 Yetişkinlerin konuşmalarına katılır
 Oyuncaklarını paylaşır
 Grup oyunlarında yetişkinlerin liderliğini kabul eder
 İzin ister
 Bir sorun olduğu zaman yardım ister
 Övülmekten hoşlanır
 Kendinden küçüklere yardım etmeye karşı isteklidir


ÖZBAKIM BECERİLERİ
 Yardımla saçını tarar
 Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler, çözer
 Boyuna uygun bir askıya ceketini ya da hırkasını asar
 Ayakkabılarını bağlar ve fiyonk yapar
 Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar
 Dişlerini fırçalar
 Sofra kurallarına uyar
 Yemekle ilgi araç gereçleri uygun kullanır
 Sofra kurmak gibi ev işlerine yardımcı olur

  

 

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ


BİLİŞSEL GELİŞİM
 Bedeninin tüm parçalarının isimlerini söyler
 10 - 25 parçalı yap- bozu tamamlar
 İki üçgeni birleştirerek kare yapar
 Aynı dokudaki 6-10 nesneyi eşleştirir
 Aynı dokudaki 6-10 nesneyi gruplandırır
 Nesneleri bir özelliğine göre gruplandırır
 1' den 10'a kadar olan nesne grupları ile rakamlar arasında ilişki kurar
 1' den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak toplama ve çıkartma yapar
 Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir
 1' den 10'a kadar olan rakamları sıralar
 Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar
 Basit neden sonuç ilişkilerini açıklar
 Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar
 Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin eder
 Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder ve söyler
 Nesnelerin kendi içindeki konumunu birinci, ikinci şeklinde isimlendirir
 "En az, en çok, birkaç" gibi miktar bildiren ifadeleri kullanır
 Haftanın günlerini sırasıyla söyler
 20'ye kadar ritmik sayar
 "Dün, bugün, yarın" ile ilgili konuşur
 Beş harfi isimlendirir
 Daha önce dinlediği öyküleri anlatır
 Sorulan sorulara kendine özgü cevaplar verir
 Yaşadığı yerin adresini söyler


DİL GELİŞİMİ
 Günlük deneyimlerini anlatır
 Birbirini izleyen üç emir tümcesinde, istenileni sırası ile yerine getirir
 Tekil ve çoğul ifadeleri birbirine dönüştürerek kullanır
 Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır
 Yeni ve bilmediği kelimelerin anlamını sorar
 Bazı sözcüklerin eş ve karşıt anlamlarını bilir
 "Ne zaman, neden, nasıl?" gibi soru sözcüklerini içeren soruları yanıtlar
 "Bana tersini söyle" yönergesine doğru yanıt verir
 Yer bildiren sözcükleri doğru ve yerinde kullanır
 Cümlelerinde "çünkü, daha sonra" gibi bağlaçlar kullanır
 Birleşik cümleler kullanır
 Basit şakalar yapar
 Bazı soyut ifadeleri anlar
 Evinin ve/veya anne-babasının telefon numarasını söyler

  

PSİKOMOTOR GELİŞİM
 Denge tahtasında ileri - geri ve yan yan yürür
 Başlama ve durma komutlarına uyarak tempolu yürür
 Yardımla sekerek yürür
 Topuk ve ayakucunda geri geri yürür
 Parmak ucunda koşar
 Yaklaşık 30 cm yükseklikten atlar
 Ritmik olarak seker
 Tek ayak üzerinde 8 -10 saniye durur
 Düşmeden 10 kez öne doğru çift ayak sıçrar
 Koşarken yerden bir şey alır
 Kendi başına ip atlar
 Yardımsız bisiklete biner
 Kendi bedeni etrafında döner
 Ayak değiştirerek merdiven iner ve çıkar
 Ritmik hareketleri yapar
 Topu yakalayabilmek için ellerinden çok kollarını kullanır
 Orta büyüklükteki topu yerde birden fazla sıçratır
 1 m yukarı atılan topu yakalar
 Kendine doğru zıplatılan topu yakalar
 Topu 3 m uzaktaki hedefe doğru atar
 Kâğıt üzerine çizilmiş basit şekilleri keser
 Atma ve tutma davranışlarını gerektiren etkinliklere katılır
 Hamur gibi yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan bir kompozisyon oluşturur
 Baskı ve yapıştırma işlerini yapar
 Yetişkin gibi kalem tutar
 Model gösterildiğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar
 Modele bakarak daire, üçgen, kare ve dikdörtgen çizer
 Yatay, dikey, eğri, ve eğik çizgiler çizer ve bunların kombinasyonlarını oluşturur
 İşaret parmağı ile diğer elinin parmaklarını sayar
 İsmini kopya eder
 1-5 arası rakamları kopya eder
 Eksik insan resmini tamamlar


SOSYAL- DUYGUSAL GELİŞİM
 Duygularını belli eder
 Başkalarının duygularını anlar
 Araç kullanarak yapı inşa oyunu oynar
 Kurallı oyunların kuralına uyar
 Bir oyunun kuralını başkasına açıklar
 Aldığı sorumluluğu yerine getirir
 Kendine güven duyar
 Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar
 Kendine bir amaç belirleyip davranışlarını ona göre yönlendirir
 Arkadaş seçiminde kararlılık gösterir
 Belli bir olayı, durumu canlandırır
 Kendini ifade etmede özgün yollar kullanır
 Kendi cinsiyetine uygun davranır
 Haklarını korurÖZBAKIM BECERİLERİ
 Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir
 Yolda yardımsız yürür
 Kendi kendine giyinir, soyunur
 Giysilerinin düğmelerini çözer ilikler
 Ayakkabılarını bağlar
 Saçlarını tarar
 Yemeğini kendi kendine yer
 Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanır
 Bıçak kullanır
 Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır
 Dişlerini fırçalar
 Elini yüzünü yıkar kurular
 Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar
 Hava şartlarına uygun giysiler seçer