İletişim 6349 Sokak No:33 Daire:3 | Bostanlı Gsm : 0506 343 68 00 Tel : 0232 330 63 63

ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ


36 - 48 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ


BİLİŞSEL GELİŞİM
Büyük-küçük, az-çok, açık-kapalı, uzun-kısa kavramlarını ayırt eder
1’den 10’a kadar sayar
Birebir eşleme yapar
Üç küple köprü yapar
1–10 arası nesneler içinden istenen sayıdaki nesneyi gösterir
Eksik insan resmine kol ve bacak çizerek tamamlar
Üç parçalı bul yapı tamamlar
Renkleri tanır ve eşleştir
Resmini gördüğü nesneyi tanımlar
Diz, boyun, kol, bacak gibi bedenin parçalarını gösterir
Cinsiyetini ayırt eder


DİL GELİŞİMİ
Kendi kendine şarkı, şiir, tekerleme söyler
Yaptığı günlük işlerle ilgili sorulan sorulara cevap verir
Konuşmalarında sıfatları kullanır
Konuşmalarında kişi zamirlerini kullanır
Konuşmalarında yer bildiren ifadeleri kullanır
Konuşmalarında çoğul eklerini kullanır
Neden, nasıl, kim gibi sorular sorar
İki olayı oluş sırasına göre anlatır
Duygularını sözel olarak ifade eder


PSİKOMOTOR GELİŞİM
Çember etrafında döner
Yuvarlanmakta olan topa tekme atar
Atılan topu yakalar
Yerde zıplaya topu yakalar
Hareket halindeki büyük bir topu ayağı ile durdurur
Parmak ucunda yürür
Ritme uygun dans eder
Plastik çivi tahtasına çivi çakar ve söker
Yuvarlak çizer
Verilen basit şekilleri makasla keser
Yumuşak malzemelerle değişik şekiller oluşturur
Çeşitli malzemelerle baskı yapar
Sıvıları bir kaptan diğerine boşaltır


SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM
Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir
Grup oyunlarına katılır
Sırasını bekler
“Lütfen!”, “Teşekkür ederim” gibi nezaket sözcüklerini kullanır
Duygularını ifade eder


ÖZBAKIM BECERİLERİ 
Kendi kendine yemek yer
Düğmesiz ve bağsız giysilerini yardımsız giyer
Giysilerinin önünü ve arkasını ayırt eder
Gereksinim duyduğunda bağımsız olarak tuvalete gider
Burnunu mendile siler
Kendine ait eşyaları toplar


48 - 60 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ


BİLİŞSEL GELİŞİM
İnsan resmini altı öğeyi içerecek şekilde çizer
4-8 parçalı bul-yapı tamamlar
1’den 10’a kadar olan nesneler ile rakamlar arasında ilişki kurar
Nesneleri ortak özelliklerine (taşıtlar, hayvanlar, büyük/küçük nesneler, ağır/hafif nesneler vb.) sınıflandırır
1’den 20’ye kadar ezbere sayar
3’lü 4’lü eşit setleri eşleştirir
İki yarım daireyi birleştirip tam bir daire yapar
Baştaki, sondaki ve ortadaki gibi mekansal konumları ayırt eder
Bir olayı oluş sırasına göre sıralar
Model olunduğunda 10 küpten kule yapar
Nesnelerin neden yapıldığını söyler
‘Neden?’ sorusuna cevap verir
Dokuları ayırt eder
8 rengi isimlendirir
Renkleri gruplandırır
Renkleri tonlarına göre sıralar
Bazı paraları tanır ve isimlendirir
Kısa süre önce gördüğü resmi hatırlar
Eksik resimleri modele bakarak tamamlar
Gösterilen resimle ilgili bir öykü anlatır
Öyküdeki 5 ana noktayı hatırlar ve tekrarlar
Neden – sonuç ilişkisi kurar
Etkinliklere bağlı olarak günün hangi zamanında olduğunu söyler
Bir nesnenin diğerine göre ağır ya da hafif olduğunu söyler


DİL GELİŞİMİ
Kendisine verilen üç yönergeyi dinler ve yerine getirir
Birleşik cümleler kullanır
Resimdeki saçmalıkları açıklar
Zıt sözcükler söyler
Konuşmalarında bağlaç kullanır
Konuşmalarında sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullanır

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM
Çizgi üzerinde yürür
Çift ayakla belli bir uzaklığa atlar
Çift ayakla sıçrar
Geri çift ayakla sıçrar
Tek ayak üzerinde sıçrar
Tek ayak üzerinde birkaç saniye durur
Ayak değiştirerek iner çıkar
Topu kendisine sıçratıp yakalar
Bisiklete biner ve bisikletle köşeleri döner
20 cm üzerinden atlar
Topuk ve ayak uçlarıyla yürür
Dokuz blokla kule yapabilir
Modele bakarak yuvarlak ve kare şeklini çizer
Çeşitli şekiller çizer ve boyar
Boncuk, makarna vb. nesneleri ipe dizer


SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM
Adını–soyadını ve yaşını bilir
Toplum içinde kendinden beklenen sosyal davranışları sergiler
Yetişkinlerin konuşmalarına katılır
Oyuncaklarını paylaşır
Grup oyunlarında yetişkinlerin liderliğini kabul eder
İzin ister
Bir sorun olduğu zaman yardım ister
Övülmekten hoşlanır
Kendinden küçüklere yardım etmeye karşı isteklidir


ÖZBAKIM BECERİLERİ
Yardımla saçını tarar
Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler, çözer
Boyuna uygun bir askıya ceketini ya da hırkasını asar
Ayakkabılarını bağlar ve fiyonk yapar
Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar
Dişlerini fırçalar
Sofra kurallarına uyar
Yemekle ilgi araç gereçleri uygun kullanır
Sofra kurmak gibi ev işlerine yardımcı olur


60 - 72 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ


BİLİŞSEL GELİŞİM
Bedeninin tüm parçalarının isimlerini söyler
10 - 25 parçalı yap- bozu tamamlar
İki üçgeni birleştirerek kare yapar
Aynı dokudaki 6-10 nesneyi eşleştirir
Aynı dokudaki 6-10 nesneyi gruplandırır
Nesneleri bir özelliğine göre gruplandırır
1' den 10'a kadar olan nesne grupları ile rakamlar arasında ilişki kurar
1' den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak toplama ve çıkartma yapar
Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir
1' den 10'a kadar olan rakamları sıralar
Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar
Basit neden sonuç ilişkilerini açıklar
Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar
Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin eder
Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder ve söyler
Nesnelerin kendi içindeki konumunu birinci, ikinci şeklinde isimlendirir
"En az, en çok, birkaç" gibi miktar bildiren ifadeleri kullanır
Haftanın günlerini sırasıyla söyler
20'ye kadar ritmik sayar
"Dün, bugün, yarın" ile ilgili konuşur
Beş harfi isimlendirir
Daha önce dinlediği öyküleri anlatır
Sorulan sorulara kendine özgü cevaplar verir
Yaşadığı yerin adresini söyler


DİL GELİŞİMİ
Günlük deneyimlerini anlatır
Birbirini izleyen üç emir tümcesinde, istenileni sırası ile yerine getirir
Tekil ve çoğul ifadeleri birbirine dönüştürerek kullanır
Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır
Yeni ve bilmediği kelimelerin anlamını sorar
Bazı sözcüklerin eş ve karşıt anlamlarını bilir
"Ne zaman, neden, nasıl?" gibi soru sözcüklerini içeren soruları yanıtlar
"Bana tersini söyle" yönergesine doğru yanıt verir
Yer bildiren sözcükleri doğru ve yerinde kullanır
Cümlelerinde "çünkü, daha sonra" gibi bağlaçlar kullanır
Birleşik cümleler kullanır
Basit şakalar yapar
Bazı soyut ifadeleri anlar
Evinin ve/veya anne-babasının telefon numarasını söyler


PSİKOMOTOR GELİŞİM
Denge tahtasında ileri - geri ve yan yan yürür
Başlama ve durma komutlarına uyarak tempolu yürür
Yardımla sekerek yürür
Topuk ve ayakucunda geri geri yürür
Parmak ucunda koşar
Yaklaşık 30 cm yükseklikten atlar
Ritmik olarak seker
Tek ayak üzerinde 8 -10 saniye durur
Düşmeden 10 kez öne doğru çift ayak sıçrar
Koşarken yerden bir şey alır
Kendi başına ip atlar
Yardımsız bisiklete biner
Kendi bedeni etrafında döner
Ayak değiştirerek merdiven iner ve çıkar
Ritmik hareketleri yapar
Topu yakalayabilmek için ellerinden çok kollarını kullanır
Orta büyüklükteki topu yerde birden fazla sıçratır
1 m yukarı atılan topu yakalar
Kendine doğru zıplatılan topu yakalar
Topu 3 m uzaktaki hedefe doğru atar
Kâğıt üzerine çizilmiş basit şekilleri keser
Atma ve tutma davranışlarını gerektiren etkinliklere katılır
Hamur gibi yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan bir kompozisyon oluşturur
Baskı ve yapıştırma işlerini yapar
Yetişkin gibi kalem tutar
Model gösterildiğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar
Modele bakarak daire, üçgen, kare ve dikdörtgen çizer
Yatay, dikey, eğri, ve eğik çizgiler çizer ve bunların kombinasyonlarını oluşturur
İşaret parmağı ile diğer elinin parmaklarını sayar
İsmini kopya eder
1-5 arası rakamları kopya eder
Eksik insan resmini tamamlar


SOSYAL- DUYGUSAL GELİŞİM
Duygularını belli eder
Başkalarının duygularını anlar
Araç kullanarak yapı inşa oyunu oynar
Kurallı oyunların kuralına uyar
Bir oyunun kuralını başkasına açıklar
Aldığı sorumluluğu yerine getirir
Kendine güven duyar
Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar
Kendine bir amaç belirleyip davranışlarını ona göre yönlendirir
Arkadaş seçiminde kararlılık gösterir
Belli bir olayı, durumu canlandırır
Kendini ifade etmede özgün yollar kullanır
Kendi cinsiyetine uygun davranır
Haklarını korur


ÖZBAKIM BECERİLERİ
Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir
Yolda yardımsız yürür
Kendi kendine giyinir, soyunur
Giysilerinin düğmelerini çözer ilikler
Ayakkabılarını bağlar
Saçlarını tarar
Yemeğini kendi kendine yer
Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanır
Bıçak kullanır
Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır
Dişlerini fırçalar
Elini yüzünü yıkar kurular
Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar
Hava şartlarına uygun giysiler seçer